TILMELDING

Et medlemsskab af Gyttegård Golfklub gælder et kalenderår. Udmeldelse skal ske skriftligt senest d. 30. november i et kalenderår med virkning for næstkommende kalenderår, idet medlemskabet ellers fortsætter for næste kalenderår.