MÅLSÆTNING FOR BEGYNDERUDVALGSARBEJDET

I samarbejde med Pro’en og Regeludvalget er det begynderudvalgets overordnede mål at give personer med interesse for golf et tilbud om:

– at lære at spille golf,
– en god indslusning i klubben.
– at skabe et godt idrætsmiljø for voksne

Dette skal ske ved et prøvemedlemskab på godt 4 måneder, hvor udvalgsarbejdet foregår med en sådan omhu, at prøvemedlemmer ikke mister interessen for sporten på grund af:

– manglende viden om golf,
– manglende færdigheder i spillet,
– manglende integration i klubben,
– manglende konkurrencer for bredden.

Begynderudvalget vil opnå målet ved:

– At sekretariatet opretter venteliste.
– At afholde informationsmøde ved opstart af prøvemedlemskabet.
– At prøvemedlemmerne får aftalt træningstider med Pro`en, således at træningen kan
begynde hurtigst muligt.
– At hjælpe prøvemedlemmerne i gang med begynderspil på par 3-banen.
– At regeludvalget afholder Regelmoduler A, B og C samt teoriprøve efter de retnings-
linier, der er udsendt af Dansk Golf Union.
– At afholde prøve i praktik og en konkret slagprøve efter de retningslinier, der er
udsendt af Dansk Golf Union.
– At hjælpe prøvemedlemmerne i gang med de 5 begynderturneringer og med at udfylde scorekort.
– At afholde prøve i praktik og spil i praksis ved den 5. begynderturnering efter de
retningslinier, der er udsendt af Dansk Golf Union.
– At udstede spillebevis, når prøverne er bestået, og der er betalt indskud samt del-
kontingent.
– At bevare nybegyndernes interesse for spillet ved at afholde onsdagens begynder-
turnering.
– At deltage i Bredde-turnering sammen med naboklubber.
– At afholde Årets Begynderturnering.