Indlæser Begivenheder

Afvikling af tirsdagsturnering

Spilleformen er stableford. Der spilles turnering hver tirsdag, orientering for række A, B og C kl. 8.50 og start kl. 9.00, dog med enkelte undtagelser jf. programmet.

Der er gunstart på alle huller. Række D – 9 huller har start kl. 11.00 – gunstart på hul 1 og evt. 10.

Startliste og scorekort til D-rækken udskrives om morgenen og ligger klar på disken ved matchkontoret.

Der spilles greensome nogle gange i sæsonen, ligesom der spilles andre turneringsformer i løbet af året. Herudover spilles 2 gange i sæsonen på udebane.
Ved spil på udebane vil der ikke være en D-række, ligesom der ikke vil være holdspil i D-rækken.

Turneringsbetingelser: Matematisk model (sidste 9, sidste 6, sidste 3, lodtrækning). “sidste 9” huller er hul 10 – 18 etc.

Præmier, Almindelig tirsdagsturnering, stableford:

Der uddeles 4 præmier i række A, B og C, i D-rækken uddeles der 2 præmier ved 10 eller flere deltagere, 1 præmie ved 5-9 spillere.

Greensome (18 huller):
En række, præmier til 6 par.

Holdspil (18 huller):
3 præmier for holdspil, samt 4 stablefordpræmier i hver række.

Spil på udebane (18 huller):
6 stablefordpræmier i hver række.

Præmieuddeling sker snarest muligt efter, at sidste hold er kommet ind. Er en præmiemodtager ikke tilstede, tilfalder præmien næste placerede spiller (undtaget herfra er holdpræmier).

Tilmelding til turneringer i Tirsdagsklubben:

Tilmelding via golfbox inden kl. 18 mandag til almindelige turneringer. Ved greensome er tilmelding senest søndag kl. 18, ved spil på udebane, se den enkelte turnering i golfbox.
Tilmelding er bindende. Er man alligevel nødsaget til at melde afbud efter tilmeldingsfristens udløb, skal dette ske pr. telefon til turneringslederen, se under turneringen i golfbox.