Golf kan heldigvis spilles hele året, men i den kolde tid gælder der nogle særlige regler.

Når der startes fra hul 10, og hullerne 1 – 9 er lukket gælder følgende:
Har du allerede spillet 9 huller, og ønsker at gå banen igen – skal du være særligt opmærksom på, at der kan være andre som har booket en tid. Hertil gælder de normale sammenfletnings regler, som havde det været sommer.

Hold altid øje med den aktuelle banestatus og de aktuelle lokalregler her: Golfbane

Fra 1. november og frem til foråret vil regler for slag fra fairway og semirough have følgende trin:

Der spilles med oplæg i hele det generelle område, hvilket at der heller ikke kan hcp reguleres

  • Vi stiller måtter til rådighed ved klubhuset

Når der spilles med oplæg, må bolden løftes og renses, og genplaceres inden for bredden af et scorekort.

Når der spilles med måtter, kan måtten benyttes fra provisoriske teesteder, fairways og semirough.

I vinterperioden gælder følgende generelt:

  • 18 huls banen: Vil som udgangspunkt være tilgængelig året rundt. Der kan komme perioder, hvor nogle af hullerne lukkes grundet vejrforholdene.
  • Trolley/Buggy: Om vinteren kan der være perioder hvor det ikke er muligt at køre med buggy pga. vejrforholdene. Tjek altid banestatus.
    Du må gerne benytte trolleys, vær dog opmærksom på våde og udsatte områder. Vi anbefaler og henviser så vidt muligt til brug af bærebags.
  • Vintergreens: Ved frostvejr eller der fra greenkeepernes side vurderes, at det er skadeligt at spille til sommergreens. Så SKAL der spilles til vintergreens. Ellers er banen som udgangspunkt åben til sommergreens.
  • Vis ekstra hensyn: Natur og græs er særligt sart om vinteren, og skader her kan række til langt ind i foråret. Vær ekstra opmærksom på din færdsel, respektér skiltning og anvisninger, og pas særligt godt på græs og greenområder. Alle bedes derfor være ekstra opmærksomme på opretning af nedslagsmærker på green. Husk at minde hinanden om at tørv skal lægges på plads.
  • Driving range: På driving range er det ikke længere muligt at samle bolde maskinelt. Der vil i stedet være mulighed for manuel opsamling. Boldkassen vil derfor være lukket.

Midlertidige lokalregler gældende fra den 1. november 2023:

Når der spilles til vintergreens og/eller fra vinterteesteder, gælder følgende midlertidige lokalregler:

Områder med afgrænsninger
Afgrænsninger med pæle og reb er ikke-flytbare forhindringer. Hvis pæle og reb er til gene for spillerens sving eller stance, må der droppes fri uden straf efter regel 16.1.

Sommergreens
Når der spilles til vintergreens, er det ikke tilladt at spille fra sommergreens. Hvis bolden ender på en sommergreen, skal der droppes fri uden straf efter regel 14.3.

Midlertidig deponering af grene, tørv, jord m.m. (midlertidig ikke-flytbar forhindring)
Greenkeeperne vil i løbet af vinteren foretage vedligeholdelses arbejde på banen og omgivende områder, bl.a. udtynding af beplantninger.

Når greenkeeperne foretager en midlertidig deponering af grene, græstørv, jord og sand mm., vil deponeringen være at betragte som Areal Under Reparation (AUR). Gælder ikke strafområder.

Lempelse efter regel 16.1

Dug og rim
Dug og rim er ikke midlertidigt vand.

Sne og is
Sne og naturligt is kan betragtes enten som en flytbar forhindring eller, hvis det er på jorden, midlertidigt vand efter spillerens afgørelse, hvorfor forhindringen enten kan fjernes eller der kan tages lempelse uden straf efter regel 16.1.