Vi har fået flere indstillinger på denne person og jeg vil nu læse nogle stykker af dem op

Som medlem i GGK kommer jeg ofte i klubben og følger med i hvad der foregår og kan konstatere vi har et kæmpe alders gap fra nuværende elitespillere ned til næste generation af elitespillere – ja faktisk mangler der en generation – og derfor er det dejligt at se den ilhu og engagement han udstråler når han (sammen med andre frivillige) arbejder med de kommende stjerner i mikro og børneafdelingen og udfører et KÆMPE stykke arbejde. Jeg kan se ham som absolut favorit til prisen som årets GGK’er. Ikke kun formår klubben (han m.fl.) at tiltrække ungdommen til klubben men endnu bedre at sørge for at de BLIVER i klubben og det er specielt hans’ engagement og udstråling, der sørger for, at vi i fremtiden vil se masser af talenter i klubben og dermed sikrer klubbens forsatte topplacering i dansk elitegolf, til trods for at vi kun er en lille klub i et hul på heden.

Tak for det……..

Nu kan jeg vist ikke trække den meget længere – jeg syntes vi skal hjælpe James Hillerstrøm herop ved at give ham et meget velfortjent bifald…og så vil jeg læse de 2 næste indstillinger på dig

Jeg vil hermed gerne indstille James Hillerstrøm til at blive årets GGK. I mine øjne kan der ingen tvivl være om hvem prisen skal tildeles. James udviser et gigantisk engagement og en kæmpe vilje til at få de ting han begiver sig i gang med til at spille max. Den indsats han har ydet, med ikke kun mikroafdelingen, men arbejde i GGK generelt, bør belønnes med en form for erkendelse og respekt.

James har gennem sit evige engagement fået liv i ungdomsafdelingen ud over, hvad man har kunnet forvente. Han har kunnet få een som mig til at engagere sig i ungdomsarbejdet. Han er utrolig motiverende at arbejde sammen med og ikke mindst over for de unge mennesker. Han er utrolig pædagogisk i hans tilgang til børn, og han er meget vellidt af alle, som har med juniorerne at gøre. Han har formået med alle de arrangementer, han har fået gennemført, også at indskrænke udgifterne til det uhørte til gode for klubbens økonomi.

Jeg kan ikke finde på andre end ham, som yder en så stor helhjertet og inspirerende indsats som han har gjort.

Tak for indsatsen og jeg håber, vi kan beholde ham i mange år endnu, men det kræver, at der er flere, som støtter ham og klubben i vores fælles projekt – at blive Danmarks bedste klub!

James, du er en ægte ildsjæl som altid har hjertet med i det du laver. Du et rart menneske, som ikke ved alt det gode du kan gøre for klubben og alle dens medlem. Du lever derfor i alle henseende op til de betingelser der er for årets GGK´er
Du er altid klar med en hjælpende hånd og jeg kan nævne følgende tillidsposter i Gyttegård Golf Klub

  • Initiativtager til Microgolf og har en kæmpe andel i at GGK går mod strømmen og kan fremvise et stigende medlemstal i et år hvor alle andre går den modsatte vej
  • Formand for Børn- og Unge
  • Nyvalgt formand for Eliteudvalget
  • Projektskaber af GCAT
  • Projektskaber af GCAM

Det er derfor en stor glæde at udnævne dig til årets GGK´er 2010