Bestyrelse2023-01-27T13:12:51+01:00

BESTYRELSE
GYTTEGÅRD GOLF KLUB

Hans
HansBennetzen
Mail: hans@hbz.dk
Tlf: 5150 5790
Gert
GertSkjønnemand
Mail: gs@rpgs.dk
Tlf: 2041 0370
Andreas
AndreasJensen
Mail: karen.andreas.jensen@gmail.com
Tlf: 4082 1824
Bo
BoLundgaard
Mail: lundgaardbo@gmail.com
Tlf: 2085 4885
Kim
KimFisker
Mail: kimfisker@hotmail.com¨
Tlf: 3169 3170
Svend Erik
Svend ErikChristensen
Mail: sechristensen@hotmail.com
Tlf: 2174 8045
Erik
Erik Enggaard
Mail: fam.enggaard@mail.dk
Tlf: 3025 8650
Frederik
FrederikBonde-Neltoft
Mail
Tlf

Vision for golf klubben

Visionen er at give vore medlemmer og besøgende gode oplevelser og forbedre livskvaliteten

Målsætning:

Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale samvær, at skabe de bedst mulige forhold for medlemmernes udøvelse af golfsporten herunder:

  • Drive golfbane med tilhørende klubfaciliteter.
  • Skabe de bedst mulige rammer for et godt klubliv.
  • Fremme medlemmernes lyst til at lære og dygtiggøre sig i golfspillet.
  • Fremme medlemmernes lyst og evne til at engagere sig og tage medansvar i klubben.

Idegrundlag:

Golf som eneste aktivitet:
Golfspil er Gyttegård Golf Klubs eneste aktivitet. Klubben engagerer sig ikke i aktiviteter, som ikke direkte eller indirekte har med golfspillet at gøre.

Forening frem for forretning:

Økonomien og driften af Gyttegård Golf Klub skal basere sig på en kombination af foreningsaktivitet og de heraf afledte forretningsbaserede aktiviteter, som er nødvendige indtægter for at kunne finansiere driften af Gyttegård Golf Klub.
Gyttegård Golf Klub er først og fremmest en forening, hvilket betyder, at medlemmernes interesser, adgang til banen og klubbens sociale liv i videst mulig omfang skal have prioritet i forhold til forretningsdelen.

Amatøridræt på højt niveau:

Gyttegård Golf Klub vil give mulighed for dyrkelsen af golfspillet på det højest mulige niveau på amatørbasis for alle medlemmer. Klubben vil støtte op om junior og elitearbejdet med træning, tilskud til transport, tøj og lignende. Klubben er ikke villig til at betale spillere for at repræsentere Gyttegård Golf Klub.

Ansvarlig naturforvaltning:

Gyttegård Golf Klub forvalter er stort naturområde. Denne forvaltning skal altid ske på en måde, som belaster naturen mindst muligt.

Forpligtende fællesskab:

Gyttegård Golf Klub bygger på et forpligtende fællesskab mellem medlemmer, forældre og ansatte. Klubben forventer en aktiv deltagelse fra medlemmerne i klubbens aktiviteter, sociale liv samt opgaver som naturligt skal løses i forbindelse med klubbens foreningsaktiviteter. Klubbens ansatte skal sikre, at rammerne for foreningsaktiviteten er på plads, men det er medlemmerne selv der udfylder rammerne.

Gyttegård Golf Klub skal være et rart sted at være for alle uanset alder og forudsætninger. Derfor prioriteres den gensidige respekt, tolerance og gode omgangstone mellem medlemmerne højt. Under god omgangstone henregnes også præsentabel påklædning.

Attraktiv og rummelig arbejdsplads for ansatte og frivillige:

Gyttegård Golf Klub arbejder aktivt for at være en attraktiv og rummelig arbejdsplads for ansatte og frivillige. Det betyder, at der er fokus på trivsel og udvikling for både ansatte og frivillige, og at klubben aktivt arbejder for at sikre optimale arbejdsbetingelser. Ligeledes prioriteres det højt, at ansvar og selvstændig beslutningskompetence følges ad.

  • Aktuel Banestatus
    2023-03-29 - 2023-04-05: Alternativt hulforløb - Der startes på hul 10  Hullerne 1 - 9 er lukket pga vand.  Der vurderes dagligt ift. åbning/lukning.  Alt persontransporterende kørsel er forbudt.  Der spilles med oplæg på hele banen - dog ikke strafområder.