Børn & Unge Golf

Mikro, Junior, Ynglinge

Er golf en sport for børn og unge mennesker? Ja!
Golf er et ta’ selv bord af positive ting; motion, frisk luft, natur, koncentration, motorik, konkurrence, hygge på tværs af generationer, et godt miljø og ikke mindst gode kammeratskaber.

I Gyttegård Golf Klub får alle klubbens børn og unge mulighed for at udvikle deres golfspil.

Mikrogolf

Mikrogolfere er børn fra 4-5 år og opefter, som endnu ikke er klar til at indgå i klubbens almindelige juniorprogram.

Mikrogolf handler om at få en god oplevelse, om at lære at begå sig på en golfbane, sikkerhed, grundlæggende teknik, golfbegreber og ikke mindst kammeratskab og have det sjovt.

Det kræver ingen bestemte forudsætninger at være mikrogolfer, og økonomisk ligger mikrogolf langt under de fleste andre tilbud til målgruppen. Man når langt med et par almindelige sportssko, og de køller man har brug for i starten, kan man låne af klubben.

Mikrogolf plakat 2024

Junior og Ynglinge

I Gyttegård Golf Klub får alle klubbens børn og unge mulighed for at udvikle deres golfspil.

Juniortræningen her retter sig mod de 8-21 årige som ikke er en del af Gyttegårds elitehold. Træninger er for alle spillere uanset hcp.

Juniortræningen tilbydes fra 8-9 år, da det gælder for alle, at spillernes golfmæssige modenhed skal gøre dem i stand til at træne efter givne retningslinjer i én time uden konstant opsyn.

Det sker..

Junior fredagsgolf

24. majkl.17:00-21:00

Junior Sommercamp 2024

28. junikl.15:00-30. junikl.16:00

Junior fredagsgolf

9. augustkl.15:30-20:00

I Vestjysk Bank vil vi gerne fokusere på de yngste og medvirke til at give nogle børn og unge bedre udviklingsmuligheder, når de vælger at prøve kræfter med sporten

Dorthe Brinkmann, VestjyskBANK

Børn&Unge-udvalget i Gyttegård Golfklub har som målsætning at skabe en juniorafdeling som både tilgodeser bredden, men også spillere med større ambitioner at fastholde børn og unge ved ‘Det er sjovt at spille golf’ at sikre enhver spiller har mulighed for at udvikle sig både socialt og spilmæsigt.

Forældreopbakning og Kommunikation

For at vi kan give vores spillere den bedst mulige golfsæson, vil vi gerne bede om frivillige hænder til bl.a.

 • Aktiviteter afholdt på Gyttegård
 • Holdledere til holdturnering
 • Sommercamp
 • Turneringer i distriktet på hjemmebane
 • Turnering på udebane (markører ved yngste rækker)
 • Løbende fælles arrangementer ved f.eks. faciliteter der skal laves til træning mv
 • Kørsel med spillerne til turneringer mv

Som forældre, ikke mindst ´nye´ forældre til en juniorspiller i Gyttegaard Golfklub, kan det være svært at overskue hvad der forventes – derfor denne oversigt.

 • I forbindelse med træning forventes der af forældrene at:
 • Sørge for at juniorerne har det nødvendige udstyr (trænere rådgiver gerne om dette)
 • Sørge for at juniorerne møder ca. 15 min. før træningsstart, så der er tid til at finde udstyret frem.
 • Være til stede ved træningen en gang imellem, men ikke følge spillerne rundt med mindre træneren beder om det – altså være tilstede men på afstand;)

I forbindelse med turneringer forventes der af forældrene at:

 • Juniorerne møder som aftalt i god tid og med udstyret i orden.
 • Mange turneringer afholdes andre steder og her baserer klubben sig på at forældre selv sørger for at køre deres børn til spillestedet. Samkørsel aftales indbyrdes mellem forældrene. Der er mulighed for at låne en trailer af Gyttegård Golfklub.
 • Juniorer møder op til turneringer. Juniorer vil gerne have deres forældre med og derudover ønsker vi også at skabe et netværk på tværs af forældrene.
 • Hjælpe til når klubben selv står som arrangør af turnering

I forbindelse med sociale aktiviteter forventes der af forældrene at:

 • Deltage sammen med juniorerne når de er inviteret med fx. ifbm forældremøder, afslutningsturnering, specielle turneringer m.m. Det er ikke en forudsætning at forældrene selv spiller golf – bare dét at forældrene deltager øger juniorernes glæde ved spillet.
 • Sørge for at juniorerne deltager i så mange sociale aktiviteter som muligt i klubben
 • I det omfang det er muligt, at tilbyde sin hjælp til aktiviteter i klubben, fx. kørsel, camp, praktisk hjælp m.m.

I øvrigt forventes det af forældrene at:

 • Holde sig orienteret om juniorernes aktiviteter, såvel træning og turneringer som sociale aktiviteter
 • Sørge for at mail-adr. liste er opdateret. Der skal være én mailadr. på en voksen pr. barn.

Det er vigtigt med denne opbakning, da det ellers ikke kan lade sig gøre at opretholde et fornuftigt aktivitetsniveau. B&U lægger en del arbejde i at tilbyde nogle attraktive rammer – herefter er det op til spillerne selv og deres forældre at bakke op og bidrage i forhold til det ambitionsniveau man selv ønsker at forfølge.

Forældre er til en hver tid meget velkomne til at tage kontakt til medlemmerne af B&U.

B&U-udvalg Formand

Jimmi Mathiesen
tlf. 31169425
Jimmimathiesen@gmail.com

B&U-udvalg Medlem
Ditte Axelsen
tlf: 30256011
Ditte7250@gmail.com

B&U-udvalg Medlem
Lise Enggaard
tlf: 23959650
Liseeng@hotmail.com

B&U-udvalg Medlem
Karin Charlotte Østergaard
tlf: 29228956
Karingrindsted@gmail.com

Mikro-ansvarlig
B&U-udvalg Medlem
Er det dig vi leder efter?

Brian Højgaard
Brian HøjgaardHead Pro
60790086

Fotografering

Vi gør venligst opmærksom på at fotografering kan finde sted under klubbens træning og øvrige aktiviteter.
Materialet herfra kan blive anvendt på klubbens hjemmeside, facebook samt andet klub materiale.