Gyttegård Company Club Program 2022

April

Mandag den 04. april: GCC Golf – kl. 14.30 (Gunstart 15:00) – 18 hullers golfmatch.
Mulighed for at invitere én gæst med uden beregning.

Maj

Mandag den 2. maj: GCC Golf – kl. 15.30 – 18 hullers golfmatch.
Mulighed for at invitere én gæst med uden beregning.
Mandag den 30. maj: netværksgolf for erhvervsklubberne i GFC No.1 i Haderslev

Juni

Lørdag den 18. juni kl. 13.00: Netværksmøde: Elitedivisionsholdet møder holdet fra Aalborg.
Vi følger Eliteholdene på hjemmebanen i Gyttegård.
kl. 13.00 – Let frokost og briefing. Herefter følger vi spillerne på banen – så længe man har
lyst!

Juli

Mandag den 4. juli: GCC Golf udflugt – kl. 15.30 – 18 hullers golfmatch.
(Nærmere info følger!)

August

Mandag den 1. august: GCC Golf – kl. 15.30 – 18 hullers golfmatch.
Mulighed for at invitere én gæst med uden beregning.

Lørdag den 13. august kl. 13.00: Netværksmøde: Elitedivisionsholdet møder holdet fra Silkeborg.
Vi følger Eliteholdene på hjemmebanen i Gyttegård.
kl. 13.00 – Let frokost og briefing. Herefter følger vi spillerne på banen – så længe man har lyst!

Fredag den 19. august: Sponsorturnering i GGK.

September

Mandag den 5. september: GCC Golf – kl. 15.30 – 18 hullers golfmatch.
Mulighed for at invitere én gæst med uden beregning.

Oktober

Mandag den 3. oktober kl. 14.00 GCC Golf – 18 hullers match.
Mulighed for at invitere én gæst med uden beregning.

November

Årsmøde. Nærmere information senere!
Eventuelle ændringer til ovenstående meddeles senest i forbindelse med udsendelse af invitation til aktivitet. Aktiviteter vil blive gennemført såfremt det vurderes forsvarligt i henhold til COVID-19.
—————————————————————

Program GCC golf mandage (april-august):
Kl. 15.30 Udlevering af scorekort og velkomst
kl. 16.00 Turneringsstart – start på flere huller – Gunstart
ca. kl. 20.30 Middag / Præmieoverrækkelse / netværk / evt. firmapræsentation
ca. kl. 21.30 Tak for i dag