Klubhuset er åbent for alle medlemmer og gæster til bane og Café.
Nord- og Sydfløjen åbnes for adgang i sæsonen mellem kl. 06.00 og kl. 23.00 og uden for sæsonen mellem kl. 08.00 og kl. 20.00.

Medbragt mad og drikke må ikke nydes i Caféen eller på terrasserne omkring klubhuset.
Hunde skal være i snor. Hunde må ikke medtages nogen steder inden døre. Efterladenskaber fjernes omgående af hundeføreren.

Parkering:

Cykler, biler, bags, golfvogne, golfcarts skal parkeres på de dertil indrettede og anviste steder.

Fodtøj:

Der må kun bæres alm. fodtøj eller golfsko med soft spikes i caféen. Fodtøj rengøres ved opstillede sko-rensemaskiner og trykluft på rensepladsen. I alle mødelokalerne på 1. sal må der IKKE bæres golfsko.

Værdier og effekter:

Glemte effekter vil blive indsamlet og anbragt i kasserne ved trappen til 1. sal i bagrum bygningen. Alle uafhentede effekter vil blive bortskaffet ved sæsonafslutning.
Rygning: Alle indendørs lokaliteter i Gyttegård Golf Klub er røgfrie områder. Rygning udendørs jvnf. Skov- og naturstyrelsens påbud.