D. 27/4 mødte mange op i godt vejr til golf i LS. Denne aften var der for 1.gang mulighed for spisning og præmieoverrækkelse inden døre. Heidi takkede for velkomsthilsen fra LS og præsenterede muligheder i Cafeen, når restriktionerne reduceres.