MENS SECTION – Generalforsamling den 24. oktober kl. 18.00

GENOPSLAG! Oprindeligt publiceret første gang den 30. september 2019.

Der indkaldes hermed til generalforsamling på ovenstående dato og tidspunkt.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningen.
3. Fremlæggelse af foreningens reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 2 suppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Fastsættelse af  kontingent.
9. EventueltIngen forslag indsendt til Captain – deadline 14 dage før generalforsamlingen, hvilket var den 10. oktober 2019!

På valg er følgende:

Bestyrelsen:
Michael Sørensen (udtræder før tid grundet arbejde)
Knud Ole Olesen
Holger Sten Marcussen

Suppleanter:
Jan From Pedersen
Dennis Walther

Revisor:
Andreas Jensen
Erik Enggaard (suppleant)

Mange hilsner

MS Captain (Dolle)