Vi har været så heldige, at Jebsen Fonden fra Aabenraa vil hjælpe GGK med et stort beplantnings- og oprensningsprojekt. For en lille administrations omkostning, får vi beplantning, oprensning af søger m.m. for op mod kr. 250.000.

I løbet af 2021 plantes ca. 8.000 træer, som naturligvis plantes, hvor de ikke har den store indflydelse på selve golf spillet. Beplantningen bliver en række gamle danske arter, som udmærker sig ved at have blomster, frugt og bær. Beplantningen skal øge biodiversitet, skabe læ og give en rigtig flot bane. Vi får også en del frugttræer, som fortrinsvis sættes op mellem teesteder og greens, så man lige kan plukke frugt, mens man venter.

Jebsen Fonden også gerne medvirke til oprensning af vore søer og der er vi i gang med at ansøge Billund Kommune, da vore søer er §3 områder. Vi håber at kunne rense søer op i efteråret 2021.

Billund Kommune er meget begejstret for vores projekt og vil gerne arbejde med noget naturformidling, så vi kan få endnu flere gæster til Gyttegård.

I baneudvalget er vi klar over, at det tager nogle år før beplantningen er vokset til, men vi håber på tålmodighed, da vi er sikker på at det vil blive en stor glæde fremover.

Bo Lundgaard – Formand for baneudvalget