Vi sorterer affald i hjemmet i mange fraktioner og det er ikke anderledes i en golfklub.

I Gyttegård Golf Klub (GGK) er al affald fra bane, stier, bagbygning, driving range, terrasse og p-plads, hidtil indsamlet og håndteret på som én samlet usorteret affaldsmasse.

Fra marts 2023 skal vi i Billund kommune til at sortere affald i flere kategorier, hvilket vi naturligvis skal efterleve.

Miljømål:

GGK skal fremover sorterer det affald der vedrører spilleraktivitet i følgende fraktioner:

(genanvendelse og forbrænding)

 • Organisk affald (madrester, frugt, grønt etc.)
 • Plast, metal og drikkekartoner (plast, emballager, dåser, plast tees, etc.)
 • Pap og papir
 • Brændbart restaffald (dvs. al øvrigt affald)
 • Pantflasker/dåser

(Der vil være ølkasser til pant glasflasker)

Tekstilaffald og farligt affald håndteres i sekretariatet, og der foreligger en bortskaffelsesplan her.

 

Fra marts ønskes denne kildesortering og efterfølgende håndtering sket på følgende måde.

 • Der etableres4 miljøstationer med plads til sortering i de ovennævnte 5 førstnævnte fraktioner
 • Miljøstationerne bliver placeret følgende steder: (vi starter med etablering af dem omkring klubhuset, de andre følger)
  • Mellem p-plads og par3 banen
  • Ved klubhuset ud mod 18. green / 1. tee
  • Ved drivingrange / træningsområdet
  • I gårdspladsen
 • Greenkeeperne er ikke ansat til at sortere affald, men vil, sammen med frivillige, ved afpasset turnus, indsamle og tømme det kildesorterede affald i der til indrettede containere på miljøstation ved bagsiden af klubhuset.

Efter marts ønskes der ikke længere at være yderligere visuelt grimme affaldsstativer på områderne udenfor restauranten og på banen, og golfspillere må fremover medbringe eget affald frem til mødet med en miljøstation.

 

Cigaretskod og snusposer:

GGK ønsker at cigaretskod og snusposer ikke længere bliver bortskaffet på banen, hvorfor brugerne skal medbringe eget egnet udstyr til opbevaring af cigaretskod og snusposer frem til mødet med en miljøstation.

 

Værdiskabelse:

Vi opfylder krav omkring affaldssortering og er med til at følge genanvendelsesstrategien ift plast og metal og dermed bidrager GGK til udnyttelse af ressourcer.

Udover reduktion af brændstofforbrug ved kørsel (miljømål), sparer vi samtidig betydelige mandskabsressourcer.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Gyttegård Golf Klub