Vor mangeårige medlem Jørgen Ottosen (til venstre på billedet) er ikke længere blandt os.

Han er afgået ved døden efter et halvt års svær sygdom. Det efterlader et stort tomrum, for Jørgen har gennem en lang årrække beklædt mange tillidsposter i Gyttegård Golfklub.

Han sad i klubbens bestyrelse i en årrække som kasserer, blandt andet i perioden hvor klubhusbygningerne gennemgik en større renovering.

Derudover sad han til det sidste i Regel & Handicapudvalget, hvor han blandt andet underviste de nye medlemmer i golfregler m.v.

Deltog endvidere i mange af klubbens aktiviteter, bl.a. MENS SECTION, Regionsgolf på Super Veteranholdet m.v.

Æret være hans minde.

Vor tanker går til Ruth og familien.