Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand:        Leo Andersen

Næstformand:  Jørn Schmidt

Kasserer:          Steen Poulsen

Sekretær:         Lena Hostrup

Øvrige:            Jytte Christensen, John Pedersen

 

  1. suppleant: Niels Peter Pedersen
  2. suppleant: Leo Pedersen