Vi afholder generalforsamling tirsdag den 25. oktober 2022, straks efter dagens spil.

Tilmelding via golfbox.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 11. oktober.

Vel mødt!