Bestyrelsens overvejelser har været langt omkring – og der er glædeligvis mange egnede kandidater fra det daglige arbejde. Mange forslag har imidlertid kredset omkring elite holdet, som har ydet en meget bemærkelsesværdig indsats ved at være i finale runden for 2. år i træk. Men da vi ikke kan vælge et hold, men et medlem har vi valgt en elite spiller, som i særlig grad lever op til de to andre kriterier; nemlig at være

• Uegennyttig og en
• Flot rollemodel.

TILLYKKE TIL Årest GGK’er 2008 – John Nicolajsen