Prisen ÅRETS GGKÉR tildeles medlemmer i Gyttegård Golf Klub

Kriterierne for bestyrelsens valg af årets medlem er
· Medlemmer som har ydet en bemærkelsesværdig indsats, som er
· Uegennyttig, og som
· Tjener som rollemodel for andre medlemmer

Der har været flere emner i spil, men der var stor opbakning til denne afgørelse.

Vedkommende har gennem nogle år ydet en meget stor indsats for Gyttegård Golfklub, og jeg har noteret nogle nøgleord, som jeg synes siger noget om vedkommende:
– Sætter overliggeren højt,
– Stort overblik,
– Men også meget detalje orienteret
– Meget dygtig planlægger og til at kommunikere
– Kæmper meget vedholdende for sin sine mærkesager, accepterer ikke blot tingenes tilstand.
– Det er nogle gange nemmere at gøre det selv, end at bede andre om hjælp
– Personen har især i det forgangne, lidt vanskelige år for alle, haft gang i flere store indsatsområder i klubben
– Har nu udvidet sin organisation med henblik på kommende år, det glæder vi os meget over og til
– For god ordens skyld skal bemærkes, at vedkommende i årets løb HAR haft meget hjælp til at gennemføre nogle at årets store projekter, bl.a. det nye børne Motorik- og Træningsområde, stort medlemsfremgang i junior- og især microafdeling. Der har været rigtig mange hænder i gang for at få det til at lykkes.