Forberedelserne på sæsonen 2022 er i fuld gang, så derfor vinterklargøres banen nu intensivt.

Princippet med sommergreens året rundt eksisterer stadig, men ved den mindste tvivl om skader på greens – Lukkes de omgående. Det samme gælder ved frostvejr, og der SKAL spilles til vintergreens.

Teestederne bliver lukket løbende, således vi sikre en god sæsonstart til næste år. Vintertee bliver med jævne mellemrum flyttet rundt, så vi undgår mudder til knæene ;)

Der vil i den kommende tid også blive sat “turf måtter” frem, så vi kan skåne banen I bedst muligt omfang.

Jeg vil derfor stærkt anbefale, at man tager sig god tid til at rette nedslags-mærker op. Det minimerer risikoen for sygdomme ekstremt.

Angående golfbiler/scooter – Så må tiden/vejret afgøre dette. Forvent, at der inden længe bliver et forbud mod dette..

I uge 43 starter vi prikning af fairways op. Der vil samtidig også nogen steder blive kørt sand på udsatte områder. Undgå derfor at gå I hinandens dæk-, samt fodspor.

Svamp i greens – Vores greens er omtrent næsten 50 år gamle, og er ikke bygget op efter nogen former for normer. Derfor har de ikke de bedste forudsætninger for et regnfuldt vådt vejr. Derfor bliver vi I våde perioder oftest ramt af svampeangreb. Dette kan nogen gange godt se voldsomt ud, og føles som om, at greens er ved at gå ud. Tro mig – det gør de ikke!
Vi må sprøjte for svampeangreb 3 gange årligt, dog først fra 1. oktober. Dette er allerede begrænset, og det bliver værre med tiden. Vi har sprøjtet første gang, og er I dialog med forskellige konsulenter løbende i gennem hele året.

 

Christian – Greenkeeper