Hvert år omkring juni/juli måned er der mange spørgsmål og kommentarer til roughen

 

Hvorfor rough?

Roughen er og bliver ved med at være en del af banens væsentligste elementer. Roughen er både vigtig for spilleoplevelsen, banens sværhedsgrad/rating, det visuelle indtryk, og samtidig er der krav fra myndighederne omkring mængden og placering af roughen.

Udfordringen med rough på banen ligger naturligvis i, at det kan være svært at finde sin bold, og er noget som kan sinke spillet.

I forhold til spilleoplevelsen vil der være perioder, hvor roughen kan syntes urimelig. Der er en klar strategi med plejen, at vi vil have en tyndere rough. Men ligesom med alt andet naturpleje også – så tager det tid.

Hovedformålet med at klippe det på nuværende tidspunkt er, at fjerne næring fra området, så roughen på sigt bliver så tynd, at den kan få lov at stå med alle de visuelle og naturmæssige fordele, det giver.

Tilvæksten i roughen kan naturligvis godt variere lidt fra år til år, alt efter vejr og vind.

Klippes der meget tidligere, vil vi se en kraftigere tilvækst og en fortætning af den nederste del af roughen, så det på sigt bliver vanskeligere af finde bolden. Og til sidst er det det tidspunkt, hvor vi kan fjerne mest næring fra området ved at fjerne alt afklippet. Ulempen er, at der er mange planter, der blomstrer på det tidspunkt, og vi mindsker derfor levestederne for tusindvis af insekter mm.

Vi vil dog stadig henvise til, at hvis man synes roughen er for høj – Husk lokalregel E-5

Du kan ved en bold i rough benytte klubbens lokalregel E-5. Her en beskrivelse af, hvordan den kan benyttes ved en mistet bold i rough:

Når en bold er mistet i rough, må spilleren med 2 strafslag droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden skønnes mistet i rough. 

 

God fornøjelse!