På baggrund af flere miljøorienterende tiltag, kan vi I Gyttegård Golf Klub nu kalde os for en bi venlig golfbane.
Det sker bl.a. fordi vi i gennem længere tid har udnyttet vores rekreative arealer mere professionelt- og bæredygtigt.

Mange arter af bier er trængt i det danske landskab på grund af pesticider, mangel på blomster, som giver nektar og pollen, samt mangel på redepladser. I Gyttegård Golf Klub dækker vi betydelige grønne arealer med vidt forskellige behov for pleje. Vi har med en målrettet indsats gjort store dele af disse grønne arealer anderledes, og har på nuværende tidspunkt allerede beplantninger med buske og træer til gavn for fugle, sommerfugle og bier. En indsats med øget respekt for miljøet, dyrelivet og dem som kommer efter os.

I den nærmeste fremtid bliver arealet bag 12. green og mellem 16. og 18 fairway sået med flotte farverige blomster, som er medvirkende til at skabe endnu mere liv i naturen.

Vi stræber os på, at vores golfbane bliver endnu mere unik med summen af friske naturoplevelser, glade gæster -og medlemmer.

 

I forbindelse med ovenstående tiltag vil vi løbende udvide på vores rekreative arealer, som ikke er en del af det generelle spille område.