I 2022 blev der ca. spillet 32.000 runder golf i Gyttegård, som dertil er svarende til ca. 575.000 nedslagsmærker på greens i alt. For at greenkeeperne kan opretholde de jævne og ensartede greens vi alle ønsker, er det altgørende at disse nedslagsmærker bliver rettet op.

Nogle er de konsekvenser som medfølger ved IKKE, at rette nedslagsmærker op er:

  • Et større sygdomstryk (Ujævne og uens greens)
  • Der hvor bolden slår ned, bliver jorden komprimeret og det ødelægger græssets vækstmiljø
  • Det forringer kvaliteten, og oplevelsen til de næste
  • Det forkorter golfsæsonen og standarden forværres

HUSK – Kan du ikke finde dit eget nedslagsmærke, så tag et af de andres. Tak

Der, hvor bolden slår ned, bliver jorden komprimeret og det ødelægger græssets vækstmiljø. Hvis ikke nedslagsmærket repareres omgående dør græsset. Et urepareret nedslagsmærke er måneder om at læge sig selv. Et nedslagsmærke, der repareres er lægt på et døgn. Så derfor skal nedslagsmærker altid rettes op. Det er egentlig ganske enkelt – og kan du ikke finde dit eget nedslag på den aktuelle green, så ret et andet nedslagsmærke op.

Er du i tvivl om hvordan man retter et nedslagsmærke op – se denne korte video ved at trykke HER