Indlæser Begivenheder

Jf. vedtægterne afholdes generalforsamlingen d. 4. tirsdag i november – Officiel indkaldelse findes herunder

Indkaldelse GF 2022

Indkaldelse til Generalforsamling
i Gyttegård Golf klub
Tirsdag den 22. november kl. 19.00
OBS det er på Hotel Hedemarken, Hedemarken 22, 7200 Grindsted

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder beretning fra udvalgene.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indskud for det netop
påbegyndte regnskabsår.

5. Forslag fra bestyrelsen.
5.1. Ingen forslag.
6. Forslag fra medlemmerne.
6.1. Ingen forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Gert Skjønnemand – modtager genvalg
Andreas Jensen – modtager genvalg
Bo Lundgaard – modtager genvalg
Kim Fisker – modtager genvalg
Bestyrelsen indstiller nyvalg til Frederik
Bonde Neltoft
8. Valg af 2 suppleanter.
Bestyrelsen indstiller genvalg af
Martin Kamp og af Ole Højgaard.
9. Valg af revisor.
Bestyrelsen indstiller genvalg af
Martinsen Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab,
Hedemarken 23, 7200 Grindsted
10. Eventuelt.

Del denne side