Indlæser Begivenheder

Generalforsamling 2023 – Agenda:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningen
3. Fremlæggelse af foreningens reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Fastsættelse af kontingent
9. Eventuelt

Del denne side