Forretningsføreren:
Forretningsføreren varetager klubbens daglige drift i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastlagte retningslinier og målsætninger. Forretningsføreren har ansvaret for koordinering af det daglige samarbejde imellem klubbens forskellige funktioner. Forretningsføreren er daglig leder og nærmeste foresatte i forhold til følgende medarbejdere:

Chefgreenkeeperen
Sportschefen (Pro)
Forpagter af cafe/restaurant
Forpagter af proshop

Forretningsføreren er ansvarlig for den daglige styring af klubbens økonomi i overensstemmelse med vedtagne budget. Forretningsføreren har ansvaret for at påse, at bestyrelsens forskrifter for ophold og adfærd på klubbens område efterleves.

Chefgreenkeeper:
Chefgreenkeeperen varetager den daglige pasning af banen og de omkringliggende arealer herunder arealet rundt om klubhuset samt ved klubbens træningsfaciliteter. Pasningen foregår i overensstemmelse med baneudvalgets retningslinier og beslutninger.
Chefgreenkeeperen leder og fordeler arbejdet blandt det ansatte greenkeeperpersonale.
Chefgreenkeeperen refererer i det daglige til forretningsføreren.

Servicechef:
Servicechefen (forretningsføreren) har ansvaret for den daglige drift og vedligeholdelse af klubhuset og de omkringliggende arealer samt sikrer, at de kontraktlige aftaler vedr. Cafeen og Proshoppen overholdes herunder: rengøring, sortiment, åbningstider, mv.

Golfsekretær:
Golfsekretæren (forretningsføreren) har til opgave at servicere medlemmerne og greenfeegæster i alle relevante forhold i henhold til en udarbejdet arbejdsplan. Primære arbejdsopgaver for golfsekretæren er:

Medlemsregistrering og vedligeholdelse af medlemskartotek.
Opkrævning og registrering af kontingent og indskud fra medlemmerne
Fakturering og debitorstyring
Handicapregulering af medlemmerne
Turneringsadministration i samarbejde med turneringsudvalget
Reservationer af golfbanen
Information til medlemmerne vedr. banereservationer og andre forhold omkring klubben.
Vedligeholdelse og udvikling af klubbens hjemmeside
Lønregnskab
Golfsekretæren er bestyrelsens kontaktperson til alle klubber i klubben samt i alle spørgsmål, der vedrører turneringer i klubben.
Golfsekretæren refererer til servicechefen.

Forpagter til cafe/restaurant
Der ansættes en forpagter til Cafeen. Forpagteren er selvstændig erhvervsdrivende og driver Cafeen i henhold til bestemmelser formuleret i en kontrakt mellem Gyttegård Golf Klub og forpagteren.
Kontrakten formuleres i et samarbejde mellem forpagter, formand (eller serviceansvarlig) og forretningsføreren. Kontrakten godkendes af bestyrelsen. Kontrakten skal genforhandles hvert år senest 1. oktober.

Forpagter af proshop:
Der ansættes en forpagter til Proshoppen. Forpagteren er selvstændig erhvervsdrivende og driver Proshoppen i henhold til bestemmelser formuleret i en kontrakt mellem Gyttegård Golf Klub og forpagteren.
Kontrakten formuleres i et samarbejde mellem forpagter, formand (eller serviceansvarlig) og forretningsføreren. Kontrakten godkendes af bestyrelsen. Kontrakten skal genforhandles hvert år senest 1. oktober.

Sportschef:
Sportschefen (Pro) er ansvarlig for træning af klubbens medlemmer og gæster. Der udarbejdes en aftale indeholdende sportschefens opgaver og ansvar. Kontrakt udarbejdes i samarbejde mellem golftræner og forretningsfører. Aftalen godkendes af bestyrelsen.
Golftræneren refererer til forretningsføreren.

Salgschef:
Salgschefen (forretningsføreren) har ansvaret for at sponsorudvalget beslutninger føres ud i livet i overensstemmelse med fastlagte retningslinier.