her finder du hjertestarteren

Hjertestarter i Gyttegård Golf Klub

Medlemmer, gæster og borgerne færdes trygt i Gyttegård Golf Klub, idet vi har opsat en hjertestarter med støtte fra TrygFonden.

Hjertestarteren er opsat på muren der vender ud mod 18. green. Sådan bruger du en hjertestarter / AED (Automatisk Ekstern Defibrillator). Når du har konstateret hjertestop, alarmeres 1-1-2, og herefter hentes en hjertestarter, hvor du skal gøre følgende:

Sådan bruger du vores hjertestarter

  1. Åben og tænd hjertestarteren, der med en stemme vil guide dig igennem hele forløbet.
  2. Fjern tøjet fra personens overkrop og placer hjertestarterens to elektroder på brystet, som anvist på elektroderne.
  3. Hjertestarteren vil fortælle dig, om du må røre ved personen, mens hjertestarteren analyserer personens tilstand.
  4. Hjertestarteren giver besked på, om du skal fortsætte hjertemassage og kunstigt åndedræt eller afgive stød ved at trykke på en knap på hjertestarteren.
  5. Det kan være nødvendigt med flere stød.
  6. Lyt altid til hjertestarterens anvisninger.
  7. Ved 1-1-2 opkald, lyt altid til det sundhedsfaglige personales vejledning
  8. Læg personen i stabilt sideleje, når der er normal vejrtrækning, og afvent ambulancen