1: Spil på banen er underkastet golfspillets etikette- og golfregler!

Det betyder, at en bold, der har frit hul foran, skal opfordre den efterfølgende bold til at gå igennem, uanset hvor mange spillere, der er i denne bold!

Hvis en bold ikke har tabt et hul foran, men det er klart, at bolden bagved kan spille hurtigere, skal den opfordre den hurtigere bold til at gå igennem!

Når man har slået sin bold i hul, hvor flagstangen ikke er taget op, skal bolde tages op uden at flagstangen flyttes, således at hulkanterne bevares bedst muligt.

Når en bold opfordres, skal den lade sig lukke igennem for at bevare ”spilleflowet” på banen.

1-bolde har ingen rettigheder hverken på hverdage eller i weekends. Der er således ingen krav om at lukke 1-bolde igennem, men det vil ofte være en god idé at gøre det!

2-bolde har ingen rettigheder i weekender og helligdage, hvilket betyder at der ingen krav er om at lukke 2-bolde igennem, men det vil ofte være en god idé at gøre det!

Der må maksimalt spilles en 4-bold.

Det henstilles, at man især i weekends og på helligdage går ud i 3- eller 4-bolde.

2: Spilleret på banen har ethvert medlem med gyldigt spillebevis, DGU medlemskort, gyldigt bagmærke eller gæster med gyldigt DGU- medlemskort og Greenfee mærke. Bag- og Greenfeemærke skal bæres synligt på bagen. Gyldigt DGU- kort skal kunne fremvises på forlangende.

Ved spil på banen må det samlede handicap pr. bold være max. 180.

Der skal såfremt andet ikke er slået op, altid startes ud fra 1. tee ud fra rækkefølgen i tidsbestillingen. Spillere, der venter på start, skal blive ved klubhuset indtil forangående bold har forladt 1. tee, så spillere, der slår ud, eller spillere, der putter på 18. eller 9. green, ikke forstyrres.

Det er ikke tilladt at bryde hulrækkefølgen for at afkorte spillerunden.

Gunstart kun efter nærmere aftale.

Hvis tidsbestillingen ikke benyttes, bruges boldrenden efter følgende regler:

– placer en bold for hver person på holdet

– rækkefølgen er oppefra og ned

– markeringsbolden på skinnen indikerer næste bold, der går ud

– flyt markeringsbolden ned på næste hold, når din bold skal slå ud

Hvis der benyttes gunstart, og banen stadig er åben, er reglen den, at det hold, der kommer fra 18. hul, skal putte færdig, før holdet må anbringe en bold i boldrenden.

Der må ikke benyttes golfsko med metalspikes.

3: Enhver spiller skal have sit eget udstyr på banen. Foursome dog undtaget.

4: Banepersonalet har fortrinsret på banen og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne har det fulde ansvar for personalets sikkerhed. Det indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning, hvor personalet arbejder, medmindre greenkeeperen ved tegn har tilkendegivet, at han er indforstået med, at spilleren slår. Banepersonalets anvisninger skal altid respekteres. Denne ordning gælder også for de frivillige som samler bolde op.

5: Stierne skal følges såvel med som uden golfvogn.

6: Hunde må kun medtages i snor på hele baneanlægget. Hundeføreren har ansvar for at efterladenskaber fjernes.

7: Al affald skal henkastes i de opstillede affaldsbeholdere.

8: Tabte genstande opsamles og afleveres på kontoret.

9: Flasker medbragt på banen, skal efter endt runde afleveres i klubhuset.

10: Spil til vintergreens annonceres ved opslag eller via hjemmesiden

Opdateret 31. august 2019