Med støtte fra DIF og DGI’s foreningspulje kan Gyttegård nu hjælpe de nye golfspillere til en bedre start på sporten

Gyttegård Golf Klub har fået 30.000 kr. i støtte fra DIF og DGI’s foreningspulje. Med bevillingen kan Golfklubben stille gratis låneudstyr til rådighed for de nye begyndere, så det bliver lettere at starte til golf. Golfklubben arbejder målrettet med rekruttering af nye medlemmer, og med de nye begyndersæt er det klubbens forventning at det bliver lettere at lokke nye golfspillere til. Sættene kan også benyttes til firmaarrangementer, hvor fx personaleafdelinger skal ud at prøve kræfter med golf og efterfølgende hygge i caféen.

Klubbens træner Nicolai Klindt ser især frem til at Gyttegård Golf Klub nu kan stille det rette udstyr til rådighed, så spillerne får de bedste forudsætninger for at syntes golf er sjovt.

Det glæder også formanden og de godt 900 medlemmer at låneudstyret har fået en opdatering – og forhåbentlig byde velkommen til en masse nye ansigter i foreningen.

 

Støtter foreningsidrætten med 44 mio. kr. årligt

Gyttegård Golf Klub har modtaget bevillingen på 30.000 kr. fra DIF og DGI’s foreningspulje, der årligt uddeler ca. 44 mio. kr. til projekter i idrætsforeninger. DIF og DGI’s foreningspulje kan støtte lokale projekter i idrætsforeninger, f.eks. til medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer. Puljen kan søges om op til 300.000 kr., men langt størstedelen af puljens bevillinger ligger mellem 10.000 og 30.000 kr.

Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF har afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark.