Bestyrelsen for Ladies Section vil gerne byde såvel tidligere medlemmer som nye velkommen til at spille i Ladies Section på tirsdage i sæson 2023.

Sæsonen starter tirsdag d. 28. marts 2023.

LS er for kvindelige medlemmer over 18 år i Gyttegård Golfklub. Kvinder med et handicap på max. 45 kan spille såvel 18 huller som 9 huller. Kvinder med et handicap op til hcp. 54 kan spille 9 huller.

18-hulspillerne spiller ud kl. 16.00 og 9-hulspillerne spiller ud kl. 17.45, og af hensyn til afvikling af spillet mødes man 15 min. før udspil.

Efter spillet samles vi i Cafeen til samvær og præmieoverrækkelse. Præmierne er sponsoreret af vores trofaste sponsorer.

Det har hidtil været muligt at købe mad, men på nuværende tidspunkt kender vi ikke muligheder, da en forpagtningsaftale er ukendt. Hvis det bliver muligt – vil LS være vært ved suppe d. 28. marts.

Sæsonen igennem spiller vi forskellige matchformer, såsom stableford, slagspil, greensome og holdspil. Det vil fremgå af planen ved tilmeldingen den aktuelle spilledag.

Lørdag d. 3. juni tager vi på en lille udflugt og spiller i Holsted – information følger senere.

Torsdag d. 6. juli spiller vi med MS (Mens Section), og i år står mændene for at arrangere turneringen.

Vi har en venskabsklub LS i Varde Golfklub. Kvinderne derfra kommer og spiller med os tirsdag d. 29.august.

Afslutningsmatch lørdag d. 30.september med efterfølgende spisning.

Generalforsamling tirsdag d.10. oktober efter match.

Kontingent for sæsonen er 500,00 kr., som indbetales på konto: 6235   0016828661 inden sæsonstart. Gæste-spillere, som er medlem af Gyttegård Golfklub, betaler 50,00 kr. i turneringsfee. Man kan deltage 3 gange, derefter skal/kan man tegne medlemskab i LS, og turneringsfee fratrækkes kontingentet. Turneringsfee indbetales på ovenstående kontonummer.

Ønsker man at spille med på hul 3, indbetaler man 20,00 kr. på mobilpay 6305MR pr. gang.

Vi glæder os til at se jer alle, både ”gamle” og nye medlemmer.

LS Program 2023 med sponsor

Med venlig hilsen bestyrelsen for Ladies Section