Kære MS’er

Vi aflyser den planlagte Generalforsamling den 29. oktober 2020, kl 18.00 grundet de nye retningslinier omkring forsamlingsforbudet på max 10 personer.

Restriktionen er indtil videre gældende i 4 uger, men da vi så begynder at nærme os jule-måneden, udskyder vi sansynligvis Generalforsamlingen til marts måned 2021!

Formanden udsender beretning og regnskab til klubbens medlemmer via mail i løbet af de kommende 14 dage.

Tak for en god sæson, men også lidt speciel MS år i lyset af COVID19

Mange hilsner

Bestyrelsen

*****************************************************************************************************
MENS SECTION – Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling på ovenstående dato og tidspunkt.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningen.
3. Fremlæggelse af foreningens reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 2 suppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Fastsættelse af  kontingent.
9. EventueltForslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt til Captain senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. senest den 15. oktober 2020 !!

På valg er følgende:

Bestyrelsen:
Holger Sten Marcuusen ønsker at træde ud – John Pedersen har meldt sig som kandidat

Suppleanter:
Jan From Pedersen
Dennis Walther

Revisor:
Andreas Jensen
Erik Enggaard (suppleant)

Mange hilsner
MS Captain (Dolle)