Der indkaldes hermed til generalforsamling den 28. oktober 2021 – kl. 18.00 på Cafe Gyttegård

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningen.
3. Fremlæggelse af foreningens reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 2 suppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Fastsættelse af  kontingent.
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt til Captain senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. senest den 14. oktober 2021 !! 
Man kan benytte følgende mail-adresse: carsten.dollerup@frecop.com

Alle ønsker at fortsætte:

Bestyrelsen:
John Pedersen
Brian Majlund
Kaj Verner Hansen
Carsten Dollerup

På valg er følgende:

Suppleanter:
Jan From Pedersen
Dennis Walther

Revisor:
Andreas Jensen
Erik Enggaard (suppleant)

Mange hilsner
MS Bestyrelsen