Kære medlemmer af Gyttegård Golfklub

I lighed med tidligere år beder vi nu igen jer medlemmer om at støtte Golfklubben ved at yde en gave/donation på minimum 200 kr.

Baggrunden herfor er som følger: 

Som forening har golfklubben de fleste af sine udgifter incl. moms, mens en stor del af indtægtssiden (kontingenter og green fee) ikke tillægges moms. Konsekvensen er at klubben har en betydelig omkostning på købsmoms. En del af denne moms kan vi søge kompensation for hos Skat, hvor vi og vores vedtægter er godkendt til at kunne søge. Betingelsen for at kunne søge denne kompensation er at vi som forening modtager gaver/donationer på minimum 200 kr. fra minimum 101 medlemmer.

Kompensationen udgør et betydeligt beløb for golfklubbens økonomi – de seneste 3 år har vi modtaget mellem 120.000 kr. og 165.000 kr. årligt.

Medlemsdonationer samt momskompensationen har betydet, at vi har kunnet gennemføre projekter som anskaffelse af elevator til cafeen, kunnet opgradere vores maskinpark, kunnet investere i forbedringer på banen og denne linje vil vi rigtig gerne sikre kan fortsættes.

Derfor beder vi jer om igen i år at støtte klubben med en donation på min. 200 kr. – beløbet er fradragsberettiget på jeres selvangivelse. Donationer kan gøres gennem golfbox, se under turneringer: Donationer til Gyttegård Golf Klub – eller ved henvendelse på kontoret.

På forhånd tak for jeres støtte – den betyder noget.

Pbv

Andreas Jensen