Kære medlemmer af Gyttegård Golfklub

I lighed med tidligere år beder vi nu igen jer medlemmer om at støtte Golfklubben ved at yde en gave/donation på minimum 200 kr.

Baggrunden herfor er som følger: 

Som forening har golfklubben de fleste af sine udgifter inkl. moms, mens en stor del af indtægtssiden (kontingenter og greenfee) ikke tillægges moms. Konsekvensen er at klubben har en betydelig omkostning på købsmoms. En del af denne moms kan vi søge kompensation for hos Skat, hvor vi og vores vedtægter er godkendt til at kunne søge. Betingelsen for at kunne søge denne kompensation er at vi som forening modtager gaver/donationer på minimum 200 kr. fra minimum 101 medlemmer.

Kompensationen udgør et betydeligt beløb for golfklubbens økonomi – de seneste 3 år har vi modtaget mellem 120.000 kr. og 165.000 kr. årligt.

Medlemsdonationer samt momskompensationen har betydet, at vi har kunnet gennemføre projekter som anskaffelse af elevator til cafeen, kunnet opgradere vores maskinpark, kunnet investere i forbedringer på banen og denne linje vil vi rigtig gerne sikre kan fortsættes.

Når vi forventeligt opnår mindst 101 gavetilsagn fra jer, vil alle gaver til os være fradragsberettigede. Dette betyder at en gave på 200 kr reelt kun vil koste den enkelte omkring 130 kr hvis ellers gavebeløbet indberettes til SKAT.

Det gør vi naturligvis for dig, hvis du bare udfylder denne blanket Gavebrev 2022 pdf (fås også i sekretariatet)

Donationer kan gøres gennem golfbox, se under turneringer: Donationer til Gyttegård Golf Klub – eller klik på den grønne Doner nu knap øverst

På forhånd tak for jeres støtte – den betyder virkelig noget.

På bestyrelsens vegne

Andreas Jensen