Sæson 2021: Ændring af handicapgrænser.

Som en forsøgsordning i 2021 ændrer vi handicapgrænserne således:
Mænd: 38
Kvinder 44

Vi vurderer, at det med det nyt handicapsystem pr. 1.1.2021 er blevet sværere at komme under de næværende grænser (36/42).

Nuværende medlemmer kan fortsætte uanset det nye handicap.