Regnskab 2021:

Regnskabet viser et overskud på 6.021,94 kr.

Aktiverne er i alt 39.391,28 kr.

 

Budget 2022:

Der er budgetteret med et underskud på 15.150 kr.

 

Et detaljeret regnskab og budget kan fås ved henvendelse til bestyrelsen (fx på mail LDH@svenet.dk)