Indkaldelse til generalforsamling

Tirsdag den 25. oktober 2022 kl. ca. 13.30

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. a. Valg af bestyrelse.

På valg er: Jørn Schmidt, Steen Poulsen og Jytte Christensen.

Alle er villige til genvalg.

b. Valg af 2 suppleanter.

c. Valg af 2 revisorer.

7. Eventuelt.

Skriftlige forslag skal være formanden i hænde senest den 11. oktober.

Efter generalforsamlingen er der frokost og præmieoverrækkelse.

Tilmelding til generalforsamling, frokost og spil skal ske i golfbox senest søndag den 23. oktober kl. 18.00.

Generalforsamlingen starter, når vi er kommet ind og dagens resultat er klar.

 

Dagens program:

Af praktiske grunde er der ingen morgenkaffe. I stedet giver klubben et tilskud til frokosten, der således kan holdes på 100 kr.

Greensome, gunstart kl. 9.00

Generalforsamling ca. kl. 13.30

Herefter frokost samt præmieoverrækkelse.

Menu (100 kr.):

Sild med æg og karrysalat

Fiskefilet med remoulade

Tartelet med høns i asparges

Frikadeller med julekål

Ribbensteg med rødkål

Ris a la mande med kirsebærsovs

Brød, smør

Kaffe og the

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen