Indlæser Begivenheder

Indkaldelse til Generalforsamling i Gyttegård Golf klub                                                

Tirsdag den 28. november kl. 19.00 på Hovborg Kro

Se indkaldelse her:  GF indkaldelse

Se komprimeret regnskab her: GF indkaldelse økonomi

 

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder beretning fra udvalgene.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indskud for det netop påbegyndte regnskabsår.
 1. Forslag fra bestyrelsen.
  • Ingen forslag.
 2. Forslag fra medlemmerne.
  • Ingen forslag.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Hans Bennetzen – modtager ikke genvalg

Erik Enggaard – modtager ikke genvalg

Frederik Neltoft – modtager ikke genvalg

Svend Erik Christensen – modtager ikke genvalg

 

Bestyrelsen ønsker at reducere bestyrelsen til 6 medlemmer, og indstiller til nyvalg af John Pedersen & Jimmi Mathiesen

 1. Valg af 2 suppleanter.

Bestyrelsen indstiller til valg af
Jens Brinkmann og Martin Kamp.

 1. Valg af revisor.

Bestyrelsen indstiller genvalg af

Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Hedemarken 23, 7200 Grindsted

 1. Eventuelt.

Del denne side