Tak for opbakningen til årets Generalforsamling. Der mødte lige over 100 personer op på Hovborg Kro.

 

Referat kan læses her

Referat DEL1 Beretning GF 2023

Referat DEL2 Regnskab GF 2023

Referat DEL3 Regnskab GF 2023

 

Der blev uddelt priser – dem kan i se mere om herunder

Ærespris / Jørgen

Ærespris / Hans

Årets Junior / Nanna

 

Bestyrelsen konstituerede sig lige efter generalforsamlingen på følgende måde:

Gert Skjønnemand: GGK Formand, Regel -og hcp. & Ordensudvalg

Bo Lundgaard: Næsteformand / Baneudvalg

Andreas Jensen: Kasserer

Jimmy Mathiesen: Begynder & Junior

Kim Fisker: Elite & kommunikation

John Pedersen: Turnering*, Sponsor & GCC

Anders Damkær: Strategi & Handlingsplan

*Hardy Sørensen vil stadig varetage Turneringsudvalget, men med reference til John.