Indkaldelse til:
Generalforsamling i Ladies Section 11. oktober 2022 kl. ca. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægter:
1 Valg af dirigent.
2 Bestyrelsens beretning. Ved formand Helga Ludvigsen.
3 Fremlæggelse af regnskab. Ved kasserer Lisbeth Høy.
Fastsættelse af kontingent.
4 Forslag fra bestyrelsen og fra medlemmer.

Forslag fra bestyrelsen til drøftelse og beslutning:
Nuværende regel:
§ 6. GÆSTESPILLERE
Gæstespillere deltager i præmierækken.
Gæstespillere skal være fyldt 18 år og have et registreret hcp. på 40 eller derunder.
Gæstespillere, der ikke er medlem af Gyttegård Golfklub, betaler greenfee efter Gyttegård
Golfklubs gældende regler samt kr. 50, i turneringsfee til Ladies Section.
Gæstespillere, der er medlem af Gyttegård Golfklub, betaler kr. 50 i turneringsfee til Ladies
Section.
Ved venindeturnering kan gæstespillere, som er fyldt 18 år og har et registreret hcp. på 54 eller
under, deltage ved at betale kr. 50 i turneringsfee til Ladies Section.
4a:
Bestyrelsen foreslår følgende ændringer (ordlyd) af §6 i vedtægterne:
Gæstespillere deltager i præmierækken.
Gæstespillere skal være fyldt 18 år og have et registreret hcp. på 45 eller derunder ved 18 huller og
hcp. 54 ved 9 huller eller derunder.
Gæstespillere, der ikke er medlem af Gyttegård Golfklub, betaler greenfee efter Gyttegård
Golfklubs gældende regler, samt 50,00 kr, i turneringsfee til Ladies section.
Gæstespillere, der er medlem af Gyttegård Golfklub, betaler 50,00 kr. i turneringsfee til Ladies
Section. Dette kan man 3 gange. Derefter skal man tegne medlemskab i Ladies Section.

4b:
Skal vi fortsat have en udflugt i Ladies Section, eller skal udflugten erstattes med et
andet arrangement?
4c:
Skal vi fortsat have ”deling i lige rækker” i A- og B rækken?
Hvordan er det gået?
5 Valg af bestyrelse:
På valg:
Helga Ludvigsen. ( Modtager ikke genvalg)
Else Jensen. (Modtager ikke genvalg)
Lisbeth Høy ( Modtager genvalg)

6 Valg af suppleanter.
7 Valg af revisor.
8 Evt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt,
senest 14 dage før generalforsamlingen. ( 27. september)
Umiddelbart der efter vil forslagene blive tilsendt medlemmerne pr. mail og lagt ind på
hjemmesiden.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Ladies Section.